site stats

适配器

  • 连接两个圆柱形型材 8 系列 D40
  • 将矩形型材 8 系列与型材 8 系列 D40 结合为一体
比较产品

适配器 8 系列 D40/D40,白铝灰色,与 RAL 9006 类似

适配器 8 系列 40x40/D40,白铝灰色,与 RAL 9006 类似

适配器 8 系列 80x40/D40,白铝灰色,与 RAL 9006 类似