site stats

硬件固定

显示器适配器 8 系列 VESA 75-100

用于平板显示器的通用固定

  • 兼容于 VESA 标准
  • 具有抗扭转性能,紧固到型材槽轨上

电脑座和键盘架

  • 用于固定键盘和电脑的牢固紧固件
  • 键盘架带有折叠式鼠标托架
  • 抽拉式轨道可保证各种工装整洁
比较产品

显示器支架

交货单位
1 套

显示器适配器 8 系列 VESA 75-100

显示器安装接头 8 系列 VESA 75-100

电脑座

交货单位
1 套

键盘搁板

交货单位
1 个

紧固件组件键盘架

键盘支架

交货单位
1 套